Zasady wynagradzania

— Systemy rozliczeń z Klientami

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej

Systemy rozliczeń

System wynagrodzenia zryczałtowanego

Okresowy tygodniowy, miesięczny, ustalany w oparciu o zakres potrzeb deklarowanych przez klienta z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania Kancelarii. System co do zasady stosowany w przypadku obsługi firm.

System wynagrodzenia kwotowego

Ustalana indywidualnie z klientem konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

System rozliczenia godzinowego

Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności prac.