Zakres usług

— W czym się specjalizuję?

 • prawo cywilne, w szczególności:
  • - dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań,
  • - dochodzenie roszczeń z tytułu deliktów, w tym odszkodowań komunikacyjnych oraz odszkodowania medyczne,
  • - sporządzanie projektów i opiniowanie umów,
  • - obrót nieruchomościami,
 • prawo rodzinne i spadkowe, w tym sprawy rozwodowe, podziały majątków i dział spadku,
 • prawo gospodarcze, w tym bieżąca obsługa prawna firm,
 • wydawanie opinii, analiz, ekspertyz prawnych,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami, urzędami administracji publicznej, instytucjami, organami egzekucyjnymi,
 • przygotowywanie, opiniowanie umów cywilnych, w tym gospodarczych,
 • sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków, zażaleń, sprzeciwów, zarzutów, apelacji, kasacji).